Bestuur en toezicht

Toezicht en bestuur is bij Stichting Groot Middendorp ingericht volgens de richtlijnen van de (Zorgbrede) Governancecode. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

 

Stichting Groot Middendorp werkt volgens het raad-van-toezicht-model. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de statuten van de stichting en nader uitgewerkt in een Reglement bestuur en een Regelement raad van toezicht.

 

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Concreet betekent dit dat zij verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten-ontwikkeling.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Gijsbert van Veen

  • Andrea van Veen-Jansen

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer G. van Roekel (voorzitter)

  • Mevrouw G. Ligtenberg (vice-voorzitter)

  • De heer C.J. Westeneng (penningmeester)
  • De heer G.J. van Essen (secretaris)

Klik 

Profielschets lid Raad van Toezicht

Groot Middendorp

Logeeropvang en activiteiten voor mensen met

een verstandelijke beperking of gedragsproblemen

Spelen, werken, leren en logeren

Contact

info@grootmiddendorp.nl

0342-221160

Bezoekadres

Stichting Groot Middendorp

Wesselseweg 149, 3774PG

Kootwijkerbroek

Volgen

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Erkenningen

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015

Registratie in SKJ-kwaliteitsregister

Zoönosen-keurmerk

Erkend Leerbedrijf

ANBI

© 2021 Stichting Groot Middendorp

Cookiebeleid