Kwaliteit

Binnen Groot Middendorp willen we zo goed mogelijk voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze deelnemers en logé's. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om de wet- en regelgeving zorgvuldig in acht te nemen. In onze missie vindt u meer informatie over wat we precies belangrijk vinden. We maken gebruik van een kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015 voor de zorg) als hulpmiddel om onze organisatiedoelstelling te verwezenlijken.

Op Groot Middendorp werken we met een ouderraad.

Klachten en vertrouwenspersoon

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de zorgverlening op Groot Middendorp gaan we hierover natuurlijk graag met u het gesprek aan. 

Wanneer u tegen zaken aanloopt, die u niet kunt bespreken binnen de organisatie met een begeleider of het bestuur, kunt u contact opnemen met onze externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan u een luisterend oor bieden, met u meedenken of advies geven.

 

            Contactgegevens vertrouwenspersoon

      Mw. H. van Duijn - van den Brink

      06 24 28 37 68 

Groot Middendorp is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor het indienen van een formele klacht kunt u hier lezen welke spelregels van toepassing zijn.