Groot Middendorp

Logeeropvang en activiteiten voor mensen met

een verstandelijke beperking of gedragsproblemen

Spelen, werken, leren en logeren

Contact

info@grootmiddendorp.nl

06 - 386 088 54

Bezoekadres

Stichting Groot Middendorp

Wesselseweg 149, 3774PG

Kootwijkerbroek

Erkenningen

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015

Registratie in SKJ-kwaliteitsregister

Zoönosen-keurmerk

Erkend Leerbedrijf

ANBI

© 2020 Stichting Groot Middendorp

Kwaliteit

Binnen Groot Middendorp willen we zo goed mogelijk voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze deelnemers en logé's. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om de wet- en regelgeving zorgvuldig in acht te nemen. In onze missie vindt u meer informatie over wat we precies belangrijk vinden. We maken gebruik van een kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015 voor de zorg) als hulpmiddel om onze organisatiedoelstelling te verwezenlijken.

Klachten en vertrouwenspersoon

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de zorgverlening op Groot Middendorp gaan we hierover natuurlijk graag met u het gesprek aan. 

Wanneer u tegen zaken aanloopt, die u niet kunt bespreken binnen de organisatie met een begeleider of het bestuur, kunt u contact opnemen met onze externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan u een luisterend oor bieden, met u meedenken of advies geven.

 

            Contactgegevens vertrouwenspersoon

      Mw. H. van Duijn - van den Brink

      06 24 28 37 68 

Groot Middendorp is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor het indienen van een formele klacht kunt u hier lezen welke spelregels van toepassing zijn.