Steun ons!

Giften zijn voor Groot Middendorp belangrijk om specifieke onderdelen van de zorg te bekostigen. Om het voor sponsors aantrekkelijk te maken om de stichting financieel te steunen beschikt de stichting over een ANBI-status. U kunt hierover meer lezen onder OVER ONS > ANBI.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de ondersteuning van onze cliënten.

Giften kunt u overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL92 RABO 0304 4306 68

ten name van: STICHTING GROOT MIDDENDORP

RSIN: 856151488

Alvast vriendelijk bedankt voor uw steun!

De deelnemers van Groot Middendorp