Groot Middendorp
spelen, werken, leren & logeren

  voor mensen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen  

 

Zorgaanbod

Kindergroep


Elke woensdag en zaterdag en in alle vakanties bieden we buitenschoolse opvang. De exacte invulling van deze dagen wordt afgestemd op de kinderen die aanwezig zijn. Zo nodig werken we in meerdere groepen, zodat de groep zeker niet te groot wordt. Wat we zoal doen? Vaak bakken we iets lekkers, doen we spelletjes of zijn we druk met creatieve activiteiten. En nog veel meer...! Kinderen en jongeren die om welke reden dan ook geen onderwijs kunnen volgen en behoefte hebben aan een plekje om op adem te komen zijn ook van harte welkom.
Werk en dagbesteding


We bieden leuk en gevarieerd 'werk' aan jongeren en ouderen, passend bij hun wensen en mogelijkheden.​ Voorbeelden van een nuttige daginvulling zijn o.a.: • Winkelbediening in Ons Bakhuys (zie: www.onsbakhuys.nl) • Inpakwerkzaamheden voor diverse leveranciers • Het samenstellen van allerlei producten voor Ons Bakhuys • Koken, bakken en natuurlijk proeven :-) • Buitenwerkzaamheden zoals dierverzorging en (moes)tuinwerkzaamheden • Huishoudelijke werkzaamheden • Creatief bezig zijn • Wandelen over het Wallenborchpad Voorbereiden op een werkplek? Dat kan! Groot Middendorp biedt ook de mogelijkheid om stage te lopen voor deelnemers vanuit het speciaal onderwijs.
Logeeropvang


Aansluitend aan een dagje op de boerderij, blijven sommigen bij ons logeren! Welkom om eens een nachtje te proberen. Bekijkt u onze openingstijden voor de mogelijke logeermomenten.
Vervoer


Binnen een straal van ca. 25 km. rondom Groot Middendorp is het mogelijk dat Groot Middendorp het vervoer van deelnemers die bij ons werken in de werkgroep voor haar rekening neemt. Tevens bieden we op meerdere middagen per week de mogelijkheid tot vervoer vanuit de Rehobothschool in Barneveld. Voor overige situaties overleggen we graag over de mogelijkheden voor het vervoer.

Openingstijden

Avondeten


Wij bieden meerdere naschoolse momenten per week de mogelijkheid om de warme maaltijd bij ons te nuttigen tussen 15:30 en 19:30u.
Werk en dagbesteding


Maandag t/m zaterdag 09:00-16:00u
Kindergroep


Maandag t/m zaterdag van 09:00-16:00u.
Logeeropvang


Elke week: van dinsdag op woensdag van woensdag op donderdag Elke twee weken: van vrijdag op zaterdag Elke vier weken: van vrijdag t/m maandag een logeerweekend. Een deel van het weekend komen is ook mogelijk.

Werkwijze

Gedragsdeskundige


In sommige gevallen is advies van een gedragsdeskundig heel nuttig en noodzakelijk. Daar waar nodig werken we samen met een vaste orthopedagoog om op de juiste wijze in te spelen op de begeleidingsbehoefte van de deelnemer.
Plan en evaluatie


Als een deelnemer voor het eerst in zorg komt wordt er een nieuw Zorgplan opgestelt. Hierin wordt uitgebreid beschreven, wie de deelnemer is, wat hij/zij leuk vindt, waar we rekening mee moeten houden en aan welke doelen gewerkt wordt. Dagelijks wordt in het dossier verslag gedaan van de voortgang. Jaarlijks evalueren we welke doelen behaald zijn, hoe het jaar is verlopen en welke bijzonderheden we zien. Aan de hand van de evaluatie wordt (voor zover van toepassing) het Zorgplan bijgesteld.
Communicatie


Goede communicatie vinden we heel belangrijk. We communiceren daarom vrijwel dagelijks via het cliëntportaal en sturen foto's en filmpjes van de bijzondere momenten op die dag. Zo bent u goed op de hoogte van het verloop van de begeleiding op Groot Middendorp, ook als u zoon/dochter het moeilijk vindt om daar woorden aan te geven.
Begeleidingsstijl


Op Groot Middendorp staat een kleinschalig karakter van de zorg hoog in het vaandel. Dat betekent begeleiding in klein groepen uitgaand van de individuele mogelijkheden van de deelnemer.
Kwaliteit


Op Groot Middendorp gaan we uit van een risico-gerichte benadering. We zijn daarom gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 voor de zorg. Dit houdt in dat we werken volgens een kwaliteitssysteem waarbij we voldoen aan een uitgebreid pakket van belangrijke kwaliteitsstandaarden. Denkt u hierbij aan goede brandveiligheid, BHV-training, Planmatig werken, Screening van medewerkers op goed gedrag (VOG), Voortdurend werken aan verbetering van gesignaleerd risico's en incidenten, enz.

Wachtlijst

Klik hier voor actuele informatie over onze wachtlijst...


Er geldt op dit moment een wachtlijst voor de kindergroep op woensdagmiddag, zaterdag en in vakanties. Update: 30-09-2021

Over ons...

Uit het tevredenheidsonderzoek van 2020 blijkt dat ouders onze zorg- en dienstverlening beoordelen met een 8,9. Een score waar we heel blij mee zijn. Het jaarlijks tevredenheidsonderzoek is voor ons een heel belangrijk instrument om vast te houden wat goed gaat en te verbeteren wat beter kan. Lees meer...

Stichting Groot Middendorp is op 1 april 2016 opgericht als kleinschalige activiteitenboerderij op reformatorische grondslag. We bieden dagbesteding en logeeropvang aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Groot Middendorp is voortgekomen vanuit de geconstateerde zorgvraag van verschillende ouders die een vertrouwd en kleinschalig plekje zochten voor hun kind, maar dit niet altijd konden vinden. 

Met een team van bij elkaar zo'n 25 medewerkers (inclusief onze gewaardeerde vrijwilligers!) proberen we vanuit onze identiteit zorg van goede kwaliteit te verlenen, waarbij we kleinschaligheid, een vertrouwde huiselijke omgeving en oog voor elk individu erg belangrijk vinden.

Blonde jongen lezen

Foto impressie

Klik op onderstaande knop om een beeld te krijgen

van de huiselijke sfeer en gezelligheid op Groot Middendorp...