top of page

0

jaar actief

0

Medewerkers

0

Deelnemers

0

Vrijwilligers

Missie

Onze missie is het bieden van zinvolle activiteiten & logeeropvang aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek. We zijn erop gericht om vanuit reformatorische identiteit op een professionele wijze gehoor te geven aan de wensen en behoeften van elk individu. We vinden het heel belangrijk dat iedere deelnemer en logé zich veilig en vertrouwd voelt en met voldoening op Groot Middendorp kan spelen, werken, leren of logeren.

Onze missie is het bieden van zinvolle activiteiten & logeeropvang aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek. We zijn erop gericht om vanuit reformatorische identiteit op een professionele wijze gehoor te geven aan de wensen en behoeften van elk individu. We vinden het heel belangrijk dat iedere deelnemer en logé zich veilig en vertrouwd voelt en met voldoening op Groot Middendorp kan spelen, werken, leren of logeren.

Gelukkig meisje met een bril
Foto's

impressie van de zorg op Groot Middendorp

werken

leren

logeren

spelen

Zorgaanbod

Kwaliteit en tevredenheid staan op Groot Middendorp hoog in het vaandel. Dit streven we na door zo realistisch mogelijk te beoordelen of wij aan de zorgvraag van ouders en deelnemers kunnen beantwoorden. Zo ja, dan doen we ons uiterste best om (zo lang als nodig is) te bouwen aan een duurzame relatie.
 

Ons aanbod

  • begeleiding aan jeugdigen (Jeugdwet) op individuele basis

  • begeleiding en logeeropvang op grond van de Wet Langdurige Zorg

  • In sommige situaties de mogelijkheid tot vervoer

Contact

Actualiteit

bottom of page