top of page

Zorgaanbod

Kindergroep

Elke woensdag en zaterdag en in alle vakanties bieden we buitenschoolse opvang. De exacte invulling van deze dagen wordt afgestemd op de kinderen die aanwezig zijn. Zo nodig werken we in meerdere groepen, zodat de groep zeker niet te groot wordt.

Wat we zoal doen? Vaak bakken we iets lekkers, doen we spelletjes of zijn we druk met creatieve activiteiten. En nog veel meer...!

 

Kinderen en jongeren die om welke reden dan ook geen onderwijs kunnen volgen en behoefte hebben aan een plekje om op adem te komen zijn ook van harte welkom.

Let op: voor de kindergroep geldt op buitenschoolse tijden (woe-mi/za/vakanties) een wachtlijst van minimaal een half jaar. Indien u dit wenst kunt u zich hiervoor opgeven.

Werk en 

dagbesteding

We bieden leuk en gevarieerd 'werk' aan,
aan jongeren en ouderen, passend bij hun wensen en mogelijkheden.​

Voorbeelden van een nuttige daginvulling zijn o.a.:

• Winkelbediening in Ons Bakhuys (zie: www.onsbakhuys.nl)

• Inpakwerkzaamheden voor diverse leveranciers

• Het samenstellen van allerlei producten voor Ons Bakhuys

• Koken, bakken en natuurlijk proeven :-)

• Buitenwerkzaamheden zoals dierverzorging en (moes)tuinwerkzaamheden

• Huishoudelijke werkzaamheden

• Creatief bezig zijn

• Wandelen over het Wallenborchpad

Stage

Voorbereiden op een werkplek? Dat kan!
Groot Middendorp biedt ook de mogelijkheid om stage te lopen voor deelnemers vanuit het speciaal onderwijs.

Vervoer

Binnen een straal van ca. 25 km. rondom Groot Middendorp is het mogelijk dat Groot Middendorp het vervoer van deelnemers die bij ons werken in de werkgroep voor haar rekening neemt.

 

Tevens bieden we op meerdere middagen per week de mogelijkheid tot vervoer vanuit de Rehobothschool in Barneveld.

 

Voor overige situaties overleggen we graag over de mogelijkheden.

Logeeropvang

Aansluitend aan een dagje op de boerderij, blijven sommigen bij ons logeren! Welkom om eens een nachtje te proberen. Bekijkt u onze openingstijden voor de mogelijke logeermomenten.

 

Om te kunnen blijven logeren is in principe een WLZ-indicatie noodzakelijk.

Zorgaanbod

Openingstijden

Kindergroep

Maandag t/m zaterdag van 09:00-16:00u.

Werk en 

dagbesteding

Maandag t/m zaterdag

09:00-16:00u

Stage

Maandag t/m vrijdag
09:00-16:00u

Warme maaltijd

We bieden op meerdere dagen per week een naschools moment aan van 15:30 tot 19:30u, waarbij ook de warme maaltijd genuttigd kan worden.

Logeeropvang

Elke week:

van dinsdag op woensdag

van woensdag op donderdag

Elke twee weken:

van vrijdag op zaterdag

Elke vier weken:

van vrijdag t/m maandag een logeerweekend.

Een deel van het weekend komen is ook mogelijk.

Werkwijze

Begeleidingsstijl

Op Groot Middendorp staat een kleinschalig karakter van de zorg hoog in het vaandel. Dat betekent begeleiding in klein groepen uitgaand van de individuele mogelijkheden van de deelnemer.
 

Plan en evaluatie

Als een deelnemer voor het eerst in zorg komt wordt er een nieuw Zorgplan opgesteld. Hierin wordt uitgebreid beschreven, wie de deelnemer is, wat hij/zij leuk vindt, waar we rekening mee moeten houden en aan welke doelen gewerkt wordt. Dagelijks wordt in het dossier verslag gedaan van de voortgang. Jaarlijks evalueren we welke doelen behaald zijn, hoe het jaar is verlopen en welke bijzonderheden we zien. Aan de hand van de evaluatie wordt (voor zover van toepassing) het Zorgplan bijgesteld.
 

Gedragsdeskundige

In sommige gevallen is advies van een gedragsdeskundig heel nuttig en noodzakelijk. Daar waar nodig werken we samen met een vaste orthopedagoog om op de juiste wijze in te spelen op de begeleidingsbehoefte van de deelnemer.
 

Communicatie

Goede communicatie vinden we heel belangrijk. We communiceren daarom vrijwel dagelijks via het cliëntportaal en sturen foto's en filmpjes van de bijzondere momenten op die dag. Zo bent u goed op de hoogte van het verloop van de begeleiding op Groot Middendorp, ook als u zoon/dochter het moeilijk vindt om daar woorden aan te geven.
 

Kwaliteit

Op Groot Middendorp gaan we uit van een risico-gerichte benadering. We maken gebruik van een kwaliteitssysteem als hulpmiddel om onze organisatiedoelstelling te verwezenlijken. We zijn daarom gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 voor de zorg. Dit houdt in dat we werken volgens een kwaliteitssysteem waarbij we voldoen aan een uitgebreid pakket van belangrijke kwaliteitsstandaarden. Denkt u hierbij aan goede brandveiligheid, BHV-training, Planmatig werken, Screening van medewerkers op goed gedrag (VOG), Voortdurend werken aan verbetering van gesignaleerd risico's en incidenten, enz.

Op Groot Middendorp werken we met een ouderraad.

Klachten en vertrouwenspersoon

Als u onverhoopt niet tevreden bent over de zorgverlening op Groot Middendorp gaan we hierover natuurlijk graag met u het gesprek aan. 

Wanneer u tegen zaken aanloopt, die u niet kunt bespreken binnen de organisatie met een begeleider of het bestuur, kunt u contact opnemen met onze externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan u een luisterend oor bieden, met u meedenken of advies geven.

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Mw. H. van Duijn - van den Brink

06 24 28 37 68 

Jeugdwetcliënten kunnen kosteloos advies en ondersteuning krijgen via de vertrouwenspersonen van Jeugdstem:

  • Bel gratis naar 088-5551000

  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur),

Groot Middendorp is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor het indienen van een formele klacht kunt u hier lezen welke spelregels van toepassing zijn.

bottom of page