ANBI-informatie

Stichting Groot Middendorp werd opgericht op 8 maart 2016. Stichting Groot Middendorp beschikt over een ANBI-status zodat giften van sponsors aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de ondersteuning van onze cliënten.

Onze medewerkers hebben een contract conform de CAO gehandicaptenzorg. Voor de Raad van Bestuur vindt een jaarlijkse toetsing plaats door een accountant aan de hand van de geldende WNT-norm.

Het RSIN-nummer van de stichting is: 856151488

Hieronder treft u het actuele beleidsplan, begroting en jaarverslag van Stichting Groot Middendorp aan.​​

Name
Last updated
Views
Favorites
Contributors