ANBI-Status

Stichting Groot Middendorp werd opgericht op 8 maart 2016. Stichting Groot Middendorp beschikt over een ANBI-status zodat giften van sponsors aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de ondersteuning van onze cliënten.

Bestuur en medewerkers hebben een contract conform CAO gehandicaptenzorg.

Hieronder treft u het actuele beleidsplan, begroting en jaarverslag van Stichting Groot Middendorp aan.

Het RSIN-nummer van de stichting is: 856151488

Update: 30 juni 2020