ANBI-Status

Stichting Groot Middendorp werd opgericht op 8 maart 2016. Stichting Groot Middendorp beschikt over een ANBI-status zodat giften van sponsors aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de ondersteuning van onze cliënten.

Bestuur en medewerkers hebben een contract conform CAO gehandicaptenzorg.

Hieronder treft u het actuele beleidsplan, begroting en jaarverslag van Stichting Groot Middendorp aan.

Het RSIN-nummer van de stichting is: 856151488

Update: 30 juni 2020

Groot Middendorp

Logeeropvang en activiteiten voor mensen met

een verstandelijke beperking of gedragsproblemen

Spelen, werken, leren en logeren

Contact

info@grootmiddendorp.nl

0342-221160

Bezoekadres

Stichting Groot Middendorp

Wesselseweg 149, 3774PG

Kootwijkerbroek

Volgen

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Erkenningen

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015

Registratie in SKJ-kwaliteitsregister

Zoönosen-keurmerk

Erkend Leerbedrijf

ANBI

© 2021 Stichting Groot Middendorp

Cookiebeleid