top of page

ANBI-informatie

Stichting Groot Middendorp werd opgericht op 8 maart 2016. Stichting Groot Middendorp beschikt over een ANBI-status zodat giften van sponsors aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de ondersteuning van onze cliënten.

Onze medewerkers hebben een contract conform de CAO gehandicaptenzorg. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het bestuur en de realisatie van het doel van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de Raad van Bestuur vindt een jaarlijkse toetsing plaats door een accountant aan de hand van de geldende WNT-norm. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het RSIN-nummer van de stichting is: 856151488

Hieronder treft u het actuele beleidsplan, begroting en jaarverslag van Stichting Groot Middendorp aan.​​

Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
bottom of page